Bijscholing TCVT (alle categorieën)

Deze opleiding is bedoeld voor hercertificering van het TCVT persoonscertificaat. Ieder die een dergelijk certificaat bezit dient binnen 5 jaar aan de eis van hercertificering te voldoen.

Wij verzorgen de modules A, B, C en D. Elke module duurt één dagdeel. Bij ons volgt u twee modules op één dag.

Inhoud van de modules:

  • A - Werkvoorbereiding en -uitvoering
  • B - Hijsgereedschappen
  • C - Veiligheid en milieu
  • D - Onderhoud en storingen

Bij het Mammoet Training Center volgt u module A en B of module C en D op één dag.

Na afronding ontvangt u een certificaat van deelname.

Standaard wordt de opleiding in het Nederlands gegeven, tevens zijn wij in de mogelijkheid om de opleiding in het Duits en Engels te verzorgen.

Deze opleiding komt in aanmerking voor een vergoeding van het Scholingsfonds voor de bouw, u dient daar wel bij aangesloten te zijn. Wilt u hierover specifieke informatie hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voorwaarden TCVT:

Één van deze voorwaarden voor het verlengen van het certificaat is dat de machinist gedurende de 5-jarige geldigheidstermijn van zijn certificaat, relevante scholing volgt ter opfrissing / verdieping / verbreding van zijn vakbekwaamheid als machinist.

In de bijscholing moeten alle eindtermen van het betreffende certificatieschema worden behandeld. De volgende eisen zijn daartoe geformuleerd:

  • Twee scholingsdagen of vier dagdelen dienen te zijn gevolgd bij een door het TCVT erkend scholings- of trainingsinstituut;
  • Één scholingsdag of twee dagdelen dienen te worden gevolgd in de eerste 36 maanden van de certificatieperiode van 5 jaar;
  • De tweede scholingsdag of twee dagdelen dienen te worden gevolgd na de 36ste maand van de certificatieperiode van 5 jaar;
  • Van de gevolgde scholing dient de deelnemer een bewijs van deelname te ontvangen en wordt de deelname aangetekend in het TCVT-praktijkregistratieboekje.

Naast de bovengenoemde verplichte bijscholing dient u als TCVT certificaathouder aan te kunnen tonen dat u in de periode van vijf jaar, direct voorafgaand aan de hernieuwde aanvraag van een certificaat, ten minste twee jaar ervaring heeft opgedaan met de bediening van een kraan van de desbetreffende categorie.

INSCHRIJVEN MODULE A + B

INSCHRIJVEN MODULE C + D